نصب و راه اندازی انواع دستگاه‌های تولید ذغال اعم از دستگاه های تولیدی:

– خاک اره ای

– خاک ذغالی

– فلافلی

نصب و راه اندازی انواع دستگاه‌های تولید ذغال اعم از دستگاه های تولیدی:

– خاک اره ای

– خاک ذغالی

– فلافلی

جهت درخواست این محصول، سفارش خود را ثبت کنید